ANASAYFA DEFİNE RESİMLERİ BASINDAN DEFİNECİLİK HUKUKİ ANTİKA PARALAR İLETİŞİM

Definenin Olabileceği Mezar Tipleri

     Lahit Tip Mezarlar
 
Kaya (Kral) Mezarları
 
Menhir Tipli Mezarlar
 
Höyükler
 
Tümülüs Mezarlar
 
Dolmen Mezar Tipleri
 
Mezar Stelleri (Taşları)
 

Dolmen
Paralel düzenlenmiş bir döşemeyi taşıyan taşlardan meydana getirilen odalara "Dolmen" denir, bunlar mezar odalarıdır.  Dolmenler, mezarların.temellerinin yanı sıra özellikle seramikten ve taştan yapılmış nesnelerin sunulduğu sunaklar da bulunmuştur.Dolmenler, taş (kurgan) ya da toprak (tümülüs) yığınıyla aynı sınıfa sokulur.İçlerinde en eskileri 4000 yıllıktır.

Dolmen olarak tanımlanan ve yerel olarak "kapaklıkaya" olarak adlandırılan anıtlar dik olarak konan büyük taş blokların üstlerinin aynı tür taş kapatılması ile oluşur. Bunların bir arka odası, bir orta odası ve bir ön giriş kısmı vardır. Odaların önünü kapatan taşta da "ruh deliği" olarak tanımlanan değirmi bir açıklık vardır. Bugün çoğu açıkta olan bu anıtların etrafında bir çevre duvarları ve çoğunun da üzerinde taşlardan oluşan bir tepeciğin olduğu bilinmektedir.

Mezar olarak kullanılan anıtlar Mö 12. yüzyılda yapılmaya başlanmış, bazıları ikinci kullanım ile 7. yüzyıla kadar gelmiştir.Bu tip mezarlar içinde  çanak çömlek, ip baskı ya da oluk bezemeli, koyu renkli kaplarla  birlikte, az da olsa maden alet ve takılar da bulunmaktadır

 
     
 

 


dolmen tip mezar nasıl olur, dolmen mezar tipi,,dolmen mezarları,hazine bulunan dolmenler,define bulunan dolmenler,dolmen mezarı resimleri